SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Kľúčom k ziskovosti je neustále zlepšovanie

Vzorec ziskovosti sa nikdy nemení, hovorí Jason Karszes, špecialista na manažment mliečnych fariem na Cornellovej Univerzite.
Zisk, hovorí, sa rovná objem krát cena mínus náklady delené investíciami.

Inými slovami, pre nárast zisku potrebujete:
• Väčší objem, alebo viac merných jednotiek
• Vyššiu cenu za jednotku
• Nižšie náklady na jednotku
• Nižšie investície na jednotku

Trik samozrejme spočíva v dosiahnutí všetkých alebo niektorých z vyššie uvedených možností. A to sa v premenlivom výrobnom prostredí, konštantne ovplyvňovanom svetovými trhmi, meniacim sa počasím a klímou, nárastom nákladov, pracovnou silou a nepredvídateľnými zmenami v politike, niekedy zdá takmer nemožné.
Absolútna špička výrobcov mlieka je v tejto situácii schopná maximalizovať zisk v dobrých rokoch a minimalizovať svoje straty v rokoch zlých. Súčasťou tejto stratégie je vysoká produkcia a veľké farmy. Samozrejme, nie je to žiadna záruka úspechu. Okrem toho ide o efektívny manažment zdrojov, ktoré máte a kontinuálne, neprerušované zlepšovanie, hovorí Karszes.

Záznamy z viac ako 100 mliečnych fariem v New Yorku za posledných 10 rokov ukazujú, že najlepších 20% fariem (z pohľadu ziskovosti) produkuje o trochu viac mlieka na kravu ako zvyšných 80%. Ale rozdiel je  len zhruba 3%.
A to nás vracia naspäť k základom, ako je pestovanie, zber, skladovanie a kŕmenie vysokokvalitným objemovým krmivom. Niektoré farmy majú napríklad dvojnásobné náklady na jadrové krmivá oproti iným výrobcom na produkciu rovnakého množstva mlieka proste preto, že ich objemové krmivá majú nízku kvalitu.

Kľúčom nebudú ani náklady na pracovnú silu, hrubá mzda na hodinu dokonca ani náklady na pracovnú silu na produkciu tony mlieka – top 20% mliečnych fariem na Severovýchode v skutočnosti platí o 3% viac na pracovnú silu a tonu predaného mlieka.

Ale tieto špičkové farmy predávajú viac mlieka na pracovníka a viac mlieka na kravu. Skutočným kľúčom k úspechu je efektívnosť pracovnej sily, tvrdí Karszes. Aká dobrá je práca, ktorú naši ľudia vykonávajú? Ako ovplyvňujú výsledný produkt? Ako vplývajú na náklady? To sú tie správne otázky.

A toto sú otázky, ktoré by si mali manažéri mliečnych fariem klásť pri hodnotení efektivity farmy:
• Zlepšujeme sa?
• Zameriavame sa na tie správne veci?
• Čo nás drží späť?
• Čo nové by sme mali robiť?
• Aký bude nárast ziskovosti v budúcnosti?

V dobrých rokoch vysokoziskové farmy produkujú zisk, zameriavajú sa na výrobné operácie, nesprávajú sa nedbalo alebo rozhadzovačne, budujú pracovný kapitál, splácajú pôžičky a pripravujú sa na horšie roky.
V zlých rokoch sa vysokoziskové farmy zameriavajú na výrobné procesy a rozhodujú sa na základe čísiel. Snažia sa zistiť, či majú očakávať nejaké straty z krátkodobých alebo dlhodobých otázok a následne sa pripravujú na ich riešenie. A snažia sa využiť príležitostí, napríklad nákup vybavenia alebo pôdy, ktoré môžu byť v horších rokoch za výhodnejšie ceny. A pripravujú sa na okamžité využitie možností keď sa dobré časy vrátia. 
Vysokoziskové farmy nezostávajú rovnaké príliš dlho. Nemenia sa každý rok, ale využívajú každú novú príležitosť, konštatuje Karszes.