SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Marius, Intrepide a Hybride

V najbližších dňoch sa do našej ponuky dostanú inseminačné dávky troch býkov plemena Belgian Blue priamo z Belgicka - MARIUS DES PRINCES DE LIGNE, INTREPIDE DE CRAS AVERNAS a HYBRIDE DE CATEGNIES.

Marius vo veku 23 mesiacov meral 138 cm a vážil 840kg. Má výborne hodnotený rámec (88 bodov) aj osvalenie (87 bodov), typ celkom má hodnotený 87. Telenie je u Mariusa veľmi ľahké (108), dĺžka gravidity kratšia ako priemer (93) a pôrodná hmotnosť nižšia (90). Plodnosť (hodnotená ako non-return test) +1.

 

Intrepide vo veku 21 mesiacov meral 131cm a vážil 686kg. Má vynikajúco hodnotené osvalenie (87 bodov) a končatiny, typ celkom 85. Intrepide má tiež veľmi ľahké telenie, mierne kratšiu graviditu (97) a nižšiu pôrodnú hmotnosť (90). Plodnosť hodnotená +2.

 

Hybride v 15 mesiacoch meral 127 cm a jeho hmotnosť bola 513kg. Hybride má veľmi ľahké pôrody (115) a nízku pôrodnú hmotnosť (82). Dĺžka gravidity je mierne dlhšia ako priemer (103). Hybride je dovážaný ako ID sexované na býčkov. 

 

 

Marius

Intrepide

Hybride