SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Zmena stratégie šľachtenia

Druhá časť prednášky Briana Albertoniho z firmy WWS sa týkala zmeny šľachtenia holsteinského dobytka (ale deje sa to i v iných mliečnych plemenách) stále výraznejšie k maximalizácii ziskovosti farmy. Prezentáciu si môžete pozrieť tu.