SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Gen 82535 BRASH

Brash je typickým predstaviteľom býka do komerčných vysokoprodukčných stád. Ponúka záplavu mlieka v kombinácii s plusovými bielkovinami, ľahkým telením a pozitívnou plodnosťou. V type je zaujímavý pre vynikajúce upnutie vemena, skvelú šírku aj výšku.