SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Nové hodnoty sú tu

Európa už zverejnila nové dáta z výpočtu plemenných hodnôt, Amerika sa na zverejnenie chystá. Čo najskôr budeme aktualizovať aj našu stránku, aby ste mali prístup k čerstvým údajom. A s novými hodnotami prichádza aj nová ponuka, preto sa na stanici pripravujeme na fotenie aj do katalógu. Tak len malá ukážka.