SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Vysvetlivky USA a DEU

Niečo stačí prečítať si len raz a človek si to zapamätá navždy. Ale vysvetlivky jednotlivých znakov pri hodnotení holsteinských a simentálskych býkov pravdepodobne takú silu nemajú. A keďže nie vždy je katalóg po ruke, aktuálne vysvetlivky nájdete aj tu.